Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 2a w Gliwicach

Wspólnota Mieszkaniowa "CHOLONEK DOM" przy ul. Koźlika 14 w Zabrzu

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Floriańskiej 10 A i B w Gliwicach

Wspólnota Mieszkaniowa "SZAFRANOWE DOMY" przy ul. Kozielskiej 115 EFG w Gliwicach

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ogrodowej 1 A,B,C,D,E,F,G,H w Knurowie

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rybitwy 15 w Gliwicach

Zdjęcia Wspólnoty Mieszkaniowej w Gliwicach przy ul. Kopalnianej 6-6a